< Terug naar vorige pagina

Project

De soms moeilijke, soms bevorderlijke combinatie tussen werk en thuis: het ontwikkelen en testen van een persoon-omgeving fit perspectief.

De combinatie werk en privé is de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderzoeksonderwerp geworden. Toch heeft de ontwikkeling van de theorie geen gelijke tred gehouden met het empirisch onderzoek en de praktijk in dit verband en blijken de momenteel gebruikte perspectieven ontoereikend te zijn om de toenemende complexiteit van de werk-privé combinatie te begrijpen. Vier belangrijke theoretische tekortkomingen worden geïdentificeerd: (1) de momenteel gebruikte theoretische perspectieven worden grotendeels naast elkaar gebruikt zonder veel integratie; (2) het blijft onduidelijk via welke mechanismen de determinanten hun invloed hebben; (3) de huidige perspectieven veronderstellen impliciet dat determinanten een inherente, universele waarde hebben over individuen heen; en (4) ze houden onvoldoende rekening met veranderingen doorheen de tijd. Het doel van dit project is om een alternatief theoretisch perspectief te ontwikkelen en te testen met name een 'persoon-omgeving fit perspectiefop de werk-privé combinatie'.
Datum:1 okt 2018 →  Heden
Trefwoorden:work-home interface, person-environment fit
Disciplines:Toegepaste psychologie