< Terug naar vorige pagina

Project

De studie van turbulentie in de chromosfeer met behulp van een twee-vloeistof benadering en automatische grid adaptatie (AMR)

In dit project willen we de vorming en evolutie van fijnschalige jets in de chromosfeer van de zon begrijpen. Die fijnschalige jets heten `spicules', en ze zijn erg dynamisch: de meest recente waarnemingen tonen dat ze snelheden van 50 tot 100 km/s vertonen, en dit op tijdsschalen die korter zijn dan 100s. Omdat er sprake is van sterke snelheidsverschillen en dermate hoge snelheden, worden de spicules vrijwel onmiddelijk turbulent. Zij kunnen daarbij een grote rol spelen in de verhitting van de bovenliggende lagen van de zonsatmosfeer.De chromosfeer, waar de spicules zich situeren, is verder gekenmerkt door een plasma dat slechts deels geioniseerd is. Aangezien de dichtheid afneemt met de hoogte, varieert ook de botsingsgedreven koppeling tussen geladen deeltjes en de neutralen. Heel wat numerieke studies tonen aan dat we daarom de interactie tussen neutralen en het plasma moeten meenemen. Een twee-vloeistof benadering is dus essentieel om het gedrag van de spicules te begrijpen.Om turbulentie te bestuderen is er verder nood aan simulaties die tot op dissipatieve lengteschalen werken. Voor de spicules die op zeer korte tijds- en lengteschaal evolueren, is er dus nood aan enorm hoge resolutie. Computationeel betekent dit dat we met AMR heel wat aan efficientie kunnen winnen. Vandaar dat in dit project we een twee-vloeistof benadering in een bestaande AMR-code willen inbrengen, zodat we spicules en hun turbulent gedrag in de bovenlagen van de chromosfeer kunnen bestuderen.
Datum:1 okt 2020 →  30 sep 2021
Trefwoorden:turbulence, two-fluid, AMR, RTI, spicules
Disciplines:Ruimteplasmafysica en zonnefysica