< Terug naar vorige pagina

Project

De toepassing van grammaticale categorieën op verschillende talen: De vroegmoderne genese van een hedendaags probleem, met bijzondere aandacht voor de relevantie van ‘typisch Oudgriekse’ categorieën (ca. 1470–1800)

Geen systematisch onderzoek naar de historische oorsprong van het probleem van het cross-linguïstische gebruik van categorieën of de geschiedenis van deze 'typisch Griekse' categorieën is nagestreefd, een lacune die het huidige project tracht te vullen.

Datum:1 okt 2017 →  30 sep 2020
Trefwoorden:Cross-linguistic grammatical categories
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen