< Terug naar vorige pagina

Project

Diagnostiek en herstel van neuromotorische functie bij kinderen met traumatisch hersenletsel: onderzoek van neurale structuur-functie relaties met betrekking tot bewegingscoördinatie.

De mogelijkheid om de positie van lichaam/ledematen en bewegingen te onderscheiden (proprioceptie) is van cruciaal belang voor veel aspecten van motoriek. Verminderde proprioceptie wordt gerelateerd aan evenwichtsproblemen bij kinderen met traumatisch hersenletsel (TBI), wat leidt tot moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit projectvoorstel bestaat uit 4 fasen. Eerst zullen we de proprioceptieve deficits exploreren ahv een dynamische positioneringstest en vervolgens zullen we nagaan of deze deficits een invloed hebben op sensorimotorische taken zoals posturale controle. Ten tweede zullen we de neurale correlaten bepalen die geassocieerd zijn met dergelijke gebreken. Ten derde zullen we onderzoeken of veranderingen in de connecties in de witte stof/diffuse axonale letsels (DAI) bijdragen tot de geobserveerde proprioceptieve deficits en de compensatoire neurale recrutering in de TBI-groep, i.e. neurale overactivatie. Ten slotte zullen we bepalen of een langdurig motorisch trainingsprogramma in TBI kinderen de proprioceptie kan bevorderen en of dit wordt ondersteund door de functionele en/of structurele veranderingen in de hersenen. Dit zal uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van meer doeltreffende strategieën in de revalidatie om de sensorimotorische vaardigheden bij TBI kinderen te bevorderen.
Datum:1 okt 2010  →  30 sep 2012
Trefwoorden:Motor control, Children, Traumatic brain injury, fMRI, DTI, Balance, Neurplasticity
Disciplines:Orthopedie, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Experimentele psychologie met dieren en vergelijkende psychologie , Toegepaste psychologie, Menselijke experimentele psychologie