< Terug naar vorige pagina

Project

Doelgerichte tolerantie in multiple sclerose: ontwikkeling van "designer" regulerende T cellen die myeline-afgeleide antigenen herkennen.

Het therapeutische landschap van MS evolueert voortdurend en men zou de vraag kunnen stellen of we nog steeds nood hebben aan nieuwe behandelinsmethoden voor MS? Desalniettemin, ondanks de beschikbaarheid van verbeterde therapieën en de aanzienlijke vooruitgang in het begrip van wat de ziekte veroorzaakt, blijven patiënten terugvallen ervaren en worden, in sommige gevallen, blootgesteld aan potentiële levensbedreigende bijwerkingen. Vandaar dat de huidige uitdaging erin bestaat om een hernieuwd evenwicht te vinden tussen de noodzaak de onderliggende ziektepathogenese te moduleren en de het risico op langetermijnrisico's te wijzigen. In dit perspectief heeft immunomodulerende celtherapie een nieuwe hoop op een breed spectrum van ziekten gebracht. Tregs bieden de mogelijkheid om cellen te targeten die mogelijk betrokken zijn bij de voortgang van de ziekte. Echter, ondanks het potentieel dat Treg-therapie biedt, zijn er nog steeds enkele uitdagingen, niet in het minst om de interactie van Tregs met belangrijke ziektegerelateerde immuuncellen op een antigeenspecifieke manier te sturen. Om deze aan te pakken, zijn de volgende doelstellingen uiteengezet in het voorliggende projectvoorstel: Ons eerste doel is het selecteren van antigeenspecifieke effector T-cellen door middel van tetrameeranalyse, waardoor een myeline-herkenbare TCR wordt geïdentificeerd en gekloneerd. Ten tweede zullen we een klinisch veilig mRNA-elektroporatieprotocol optimaliseren om expressie van mRNA dat codeert voor de TCR te induceren in vers geïsoleerde en geëxpandeerde Tregs van MS-patiënten. Ten derde zorgen we voor de stabiliteit van het fenotype en de suppressieve functie van door TCR-gemodificeerde Tregs. Ten slotte zullen we onderzoeken of TCR-transgene Tregs onderliggende ziekteprocessen kunnen moduleren door het effect ervan op het fenotype en de functie van DC's van gezonde vrijwilligers en MS-patiënten te onderzoeken. Uiteindelijk voorzien we dat deze technologie een duurzame klinische toepassing biedt zonder een risico op algemene immunosuppressie.
Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:MULTIPELE SCLEROSE
Disciplines:Auto-immuniteit, Inflammatie, Neurowetenschappen niet elders geclassificeerd, Celtherapie, Immunomodulerende therapie