< Terug naar vorige pagina

Project

DOMINO - Motor achter de Mid-Pleistocene glaciatie? Een vernieuwende multiproxy benadering om oceanisch-atmosferischcryosferisch controles op klimaatreacties te volgen (FWOTM1094)

Voorspellingen van klimaatverandering vereisen het kunnen
onderscheiden van natuurlijke drijvers vanuit het aardsysteem, van
menselijke activiteiten. Om dit te kunnen, moet de klimaatvariabiliteit
van de orbitale analogieën, gelijkaardig aan die in het Holoceen, in
detail onderzocht worden. Het klimaat tijdens de Midden Pleistocene
Transitie (MPT, 1 Ma geleden) heeft een sleutelpositie; de MPT
markeert de transitie richting het huidige klimaat en had een
interglaciaal met een orbitale configuratie vergelijkbaar aan die van
vandaag. De natuurlijke drijvers van de MPT zijn echter nog steeds
het onderwerp van debat. DOMINO stelt voor om de essentiële data
te verschaffen die nodig is om deze drijvers te identificeren. Een
nieuwe methode is ontwikkeld waarin de krachtige clumped-isotope
thermometer wordt gecombineerd met de Mg/Ca methode in
microfossielen om veranderingen in temperatuur, ijskapvolume, en
atmosferische[CO2] te reconstrueren. DOMINO volgt ook de
veranderingen in verwering door de combinatie van Sr en Os
isotopenverhoudigen in Kwartairsediment te meten en testen. Eerst
zal een geselecteerde sedimentkern uit de Noord-Atlantische
Oceaan gebruikt worden om oceanische, atmosferische en
cryosferische interacties te onderzoeken. Vervolgens zal een tweede
kern uit de Golf van Bengalen de mogelijke rol van de Indiase
moesson documenteren. De resultaten zullen het noodzakelijke
kader creëren dat nodig is om de precieze invloed van de drijvers te
definiëren (ijskap VS moesson)
Datum:1 nov 2022 →  Heden
Trefwoorden:Samengeklonterd-isotoop carbonaat, Midden-Pleistoceen overgang, Foraminiferen sporenelementen
Disciplines:Geochemie niet elders geclassificeerd, Quaternaire klimaatveranderingen, Paleoklimatologie, Mariene geowetenschappen, Klimaatsverandering