< Terug naar vorige pagina

Project

Door kunstmatige intelligentie (AI) ingeschakelde datadelving van grote longitudinale datasets verzameld met draagbare sensoren.

Medische diagnose en follow-up van de patiënt zijn momenteel afhankelijk van de ervaring van zeer gespecialiseerde clinici, die de symptomen van de patiënt evalueren tijdens persoonlijke bezoeken, aangevuld met resultaten van gespecialiseerde laboratoriumtests en subjectieve patiëntrapporten. Een breed scala aan digitale meettechnologieën biedt de mogelijkheid om verschillende aspecten van gezondheids- en pathologische symptomen frequenter en gedetailleerder vast te leggen en op te slaan gedurende het leven van een patiënt. Het doel van ons onderzoek is om te profiteren van recente ontwikkelingen op het gebied van machine learning en kunstmatige intelligentie (AI) om geavanceerde theorie en algoritmische benaderingen te ontwikkelen die gericht zijn op het extraheren van bruikbare intelligentie uit die grote en complexe datasets om het leven van patiënten, clinici en medische belanghebbenden te verbeteren.

Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:machine learning, artificial intelligence, medical diagnosis
Disciplines:Gezondheidsinformatica