< Terug naar vorige pagina

Project

Duurzaamheidsbeoordeling van gecontamineerde bodemsanering met de nadruk op waardering.

Ondanks het belang van de integratie van de duurzaamheidsprincipes in de keuze van een bodemsaneringsalternatief, ligt de nadruk in het beslissingsproces nog steeds op de directe kosten, de ecologische impact en het effect van de sanering op gezondheid. Minder tastbare sociale en economische aspecten, zoals niet monetaire kosten en baten, worden maar kort bekeken ookal zijn zij essentieel in het maken van een gebalanceerde beslissing. De studie start met een kritische analyse van de bestaande methoden om kosten en baten op te nemen in het beslissingsproces van een bodemsaneringsproject. In een tweede deel worden de mogelijkheden tot het monetariseren van de secundaire effecten van bodemsanering geanalyseerd vanuit een levenscyclus perspectief. Op basis van een bevraging bij de belangrijkste stakeholders in de sector zullen relevante indicatoren ter beoordeling van bodemsaneringsprojecten worden geëvalueerd en geoptimaliseerd om zo een duidelijke set basisindicatoren voor te stellen. In een laatste deel wordt het concept economische efficiëntie gedefiniëerd en getoetst. Al de verschillende stappen in het onderzoek worden getoetst aan de hand van bestaande en goed gedocumenteerde case studies. Doorheen het hele project zullen ook zowel experten uit de bodemsaneringsindustrie als beleidsmakers worden betrokken om hun ervaring en bemerkingen mee op te nemen.

Datum:1 nov 2014 →  26 jun 2020
Trefwoorden:Sustainability assessment, contaminated site remediation, valuation
Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme
Project type:PhD project