< Terug naar vorige pagina

Project

DynAMo: Een computationeel model voor affectieve dynamiek

In grote mate wordt ons welzijn bepaald door hoe we ons voelen. Dientengevolge is affect een belangrijk onderwerp van onderzoek geweest, maar er blijft een grote verklarende kloof tussen neurobiologische bevindingen en bevindingen over zowel functioneel als disfunctioneel menselijk affectief gedrag. In dit project stellen we DynAMo voor om deze kloof te dichten: een biologisch geïnspireerd en wiskundig goed begrepen computationeel model dat kan worden aangepast aan gegevens.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:Psychopathologie
Disciplines:Datamodellen, Gezondheidspsychologie