< Terug naar vorige pagina

Project

Ecofilm Congo: Praktijken van ecologische relaties via media-activisme in Goma, DR Congo.

Ecofilms uit het Zuiden blijken steeds vaker een versterkend effect te hebben. Ondanks hun potentieel om het bewustzijn te vergroten, blijven ze in de academische wereld onderbelicht. Een heroverweging van de ecologische crisis moet ook gebaseerd zijn op ervaringsperspectieven uit het Zuiden. Mijn project neemt DR Congo als case. Hoe reflecteren ecofilms uit DR Congo op de ongelijke verdeling van de milieucrisis? In dit project onderzoek ik hun alternatieve opvattingen over de oorzaken van de crisis en hoe zij hun wereldbeeld formuleren als antwoord daarop. Om dit te doen, zal ik decoloniale perspectieven op de "environmental humanities" implementeren binnen filmstudies en innovatieve onderzoeksvaardigheden verwerven.
Datum:1 jan 2021 →  31 dec 2021
Trefwoorden:MEDIA, BEELDCULTUUR, ECOLOGIE, FILM
Disciplines:Postkoloniale studies, Sociale en culturele antropologie, Sociologie van de kunsten, Interculturele communicatie, Politieke economie van communicatie, Visuele communicatie, Culturele media, Filmstudies, Visuele culturen