< Terug naar vorige pagina

Project

Ecologie van voedselpathogenen

Dit onderzoek richt zich op hoe voedselpathogenen hun omgeving ervaren en erop reageren, en in het bijzonder m.b.t. de stressen en selectiedrukken die ze tegenkomen in de voedselproductieketen. Door uitwerking van analytische genetica en live celbiologische benaderingen, worden stressrespons- en adaptatieverschijnselen van voedselpathogenen ontleed en bestudeerd vanaf het niveau van enkelcellig gedrag tot aan de strategieën op populatieniveau. Meer specifiek integreert dit onderzoek:

(i) intracellulaire genetische regulatie, expressie, activiteit en locatie van genen, eiwitten en routes die betrokken zijn bij stressperceptie, respons en herstel

(ii) moleculaire/genetische principes die aan de grondslag liggen van intercellulaire differentiatie, en fenotypische gevolgen van de resulterende populatieheterogeniteit in isogene populaties

(iii) adaptieve evolutie op korte termijn in klonale populaties, inzicht in de fysiologische impact en repercussies van geselecteerde puntmutaties en chromosomale herschikkingen, en mechanistische reconstructie van de ontwikkeling van cellulaire resistentie

(iv) ecologische evolutie op lange termijn, inzichten in de cellulaire acquisitie, domesticatie en impact van mobiele genetische elementen (zoals profagen) 
 

Datum:1 okt 2009 →  30 sep 2019
Trefwoorden:Microbial adaptation, Microbial genetics, Microbial cell biology, Foodborne pathogens, Microbial stress response
Disciplines:Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie niet elders geclassificeerd, Bacteriologie, Genetica, Moleculaire en celbiologie niet elders geclassificeerd