< Terug naar vorige pagina

Project

Een constructionele multimodale benadering van coördinatie in spraak

Dit project beoogt het beschrijven van de verbale en nonverbale (prosodie, gestiek) kenmerken die bijdragen tot de realisatie van coördinatie in het Engels. Het onderzoek is gebaseerd op een corpus van audiovisuele opnames van spontane dialogen, semi-scripted tv-talkshows en televisie-uitzendingen. De doelstellingen van deze studie zijn tweeledig. We onderzoeken 1) hoe sprekers coördinatiestructuren uitdrukken, met een specifieke focus op de  identificatie van terugkerende verbale, vocale en visuele kenmerken van coördinatie voor de realisatie van multimodale ‘boundary cues’. We onderzoeken ook 2) of sprekers coördinerende constructies in dezelfde verhouding en op dezelfde manier gebruiken in verschillende discours types en in verschillende soorten sequentiële formats. Vervolgens stellen we een representatie voor van coördinatiestructuren als multimodale constructies, gebaseerd op hun impact op de interpretatieve frames van sprekers en op de aandachts frames van co-sprekers.

Datum:1 okt 2021 →  15 okt 2021
Trefwoorden:Multimodality, Cognitive Linguistics, Discourse Analysis
Disciplines:Corpuslinguïstiek, Discoursanalyse, Fonetiek en fonologie, Pragmatiek, Syntax