< Terug naar vorige pagina

Project

Een cultuur psychologische benadering van acculturatie

In het huidige onderzoeksprogramma ontwikkel en test ik mijn cultuur-psychologische benadering van acculturatie. Deze benadering steunt op de notie van 'culturele fit' - d.w.z. de mate waarin het patroon van het psychologisch functioneren van een individu vergelijkbaar is met het typische patroon van anderen in de socio-culturele context. Voorts, bouw ik op de cultureel-psychologische inzichten dat mensen zich inpassen in hun socio-culturele context en dat culturele fit positieve gevolgen heeft. Deze inzichten breng ik binnen in de traditionele acculturatiepsychologie om dan te beargumenteren dat wanneer mensen naar een andere socio-culturele context migreren, niet alleen hun expliciet onderschreven culturele houdingen en identiteiten kunnen veranderen - zoals deze bestudeerd in traditioneel acculturatieonderzoek - maar ook dat de manier waarop ze voelen, denken en handelen kan veranderen, zodatĀ  mensen zich kunnen inpassen in een nieuwe/andere socio-culturele context.

Ik schuif vier onderzoekslijnen naar voren om deze nieuwe theorie empirisch te testen. Hierbij maak ik gebruik van zowel mijn expertise als van eerder verzameld voorlopig bewijsmateriaal in het domein van emoties. Onderzoekslijn 1 maakt gebruik van cross-sectionele studies om de acculturatie van een breder scala aan psychologische processen in kaart te brengen (bv. cognitie, motivatie, zelfbeeld). Onderzoekslijn 2 maakt gebruik van twee grootschalige studies die de complexe wisselwerking tussen de acculturatie van expliciete domeinen (bv. identiteit) en impliciete domeinen (bv. cognitie) doorheen de tijd en in verschillende sociale contexten documenteren. Onderzoekslijn 3 bestaat uit een reeks longitudinale, interactieve experimentele studies die de socialisatieprocessen onderzoeken die in interculturele interacties voorkomen en die psychologische acculturatie en culturele fit kunnen verklaren. Een laatste onderzoekslijn doorkruist de andere drie om de vraag te beantwoorden hoe acculturatie - in haar complexe, veelzijdige en context-afhankelijke vorm - geassocieerd is met het welzijn en de onderwijsresultaten van minderheden.

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Culturele psychologie, motivatie, Acculturatie, cognitie, zelf-concept, emotie, migratie
Disciplines:Culturele en crossculturele psychologie, Cognitieve processen, Motivatie en emotie, Groeps- en interpersoonlijke processen