< Terug naar vorige pagina

Project

Een Cultuur-Psychologische Benadering van Acculturatie: Het ontwikkelen van maten om psychologische acculturatie te meten en een verkenning van micro-processen die culturele fit teweegbrengen in interculturele interacties.

Het huidige onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma waarin ik een cultuur-psychologische benadering van acculturatie verder ontwikkel en empirisch test. Deze benadering steunt op de notie van 'culturele fit' - d.w.z. de mate waarin het patroon van het psychologisch functioneren van een individu vergelijkbaar is met het typische patroon van anderen in de socio-culturele context. In de komende twee jaar wil ik me richten op twee van de vier onderzoekslijnen die ik schetste om deze nieuwe theorie over acculturatie te testen. Vooreerst zal ik materialen ontwikkelen om culturele veranderingen in cognitie, motivatie en zelfbeeld te meten bij zowel meerderheids- als minderheidsjongeren in België. Ten tweede plan ik om enkele van de micro-processen te onderzoeken die zich voordoen in interculturele interacties en die verantwoordelijk zijn voor een toename in ‘culturele fit’, vooral op het gebied van emotie. Zo zal ik bijvoorbeeld een experiment uitvoeren om na te gaan in hoeverre emotionele fit in meerderheid-minderheids-dyades een functie is van het onderhandelen van gedeelde betekenissen van emotionele situaties.
Datum:15 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:culture, acculturation, immigrants, cognition, emotion, motivation, self-concept, cultural change, cultural psychology, cultural fit
Disciplines:Culturele en crossculturele psychologie, Sociale psychologie niet elders geclassificeerd, Etniciteit en migratiestudies, Admiciteit en immigratie, Toegepaste psychologie niet elders geclassificeerd