< Terug naar vorige pagina

Project

Een evaluatie van respiratoire-sinusaritmie-biofeedback voor het verminderen van fysiologische stress bij adolescenten met een autisme spectrum stoornis: een gerandomiseerde gecontroleerde studie

De voorbije jaren toonde onderzoek binnen autisme spectrum stoornissen (ASS) aan dat er een link bestaat tussen het afwijkend functioneren van hun autonome zenuwstelsel (AZS), een centrale
component van het fysiologische stress-systeem, en psychiatrische stoornissen. Het huidige project zal verder exploreren of en hoe het afwijkend functioneren van het AZS gerelateerd is aan sociale en
psychologische problemen bij adolescenten met ASS (13-18 jaar). Meer specifiek zal de effectiviteit van een biofeedback interventie, ter regulatie van autonome dysfunctie, onderzocht worden. Hierbij zal
een hart-ritme-variabiliteit (HRV) biofeedback protocol, dewelke doelt op het verhogen van de respiratoire sinus-aritmie (RSA), gebruikt worden. Deze laatste is een belangrijke component van HRV die
enkel door het parasympatische ‘herstellende’ systeem van het ASZ wordt aangestuurd. De toepassing van deze RSA-biofeedback om de zelfregulatie van fysiologische stress te bevorderen is zeer relevant binnen een ASS-populatie aangezien andere frequent gebruikte stress-regulerende interventies (mindfulness, yoga) vaak geassocieerd zijn met een figuratief taalgebruik, hetgeen meestal
problematisch is voor mensen met ASS. Tot slot is het mogelijk om deze RSA-biofeedback, na validatie, aan te bieden als thuisinterventie via biofeedback apps. Aangezien zo het contact met de
therapeut verminderd wordt en de interventie in de dagelijkse routine geïntegreerd kan worden, is dit een meerwaarde.

Datum:1 sep 2019 →  Heden
Trefwoorden:autism
Disciplines:Orthopedagogische evaluatie en diagnostiek
Project type:PhD project