< Terug naar vorige pagina

Project

Een innovatieve neurale marker en neurobiologische interventie voor autismespectrumstoornissen

Moeilijkheden met sociale interactie en communicatie vormen een kernprobleem voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Tot op heden bestaan er echter nog geen objectieve markers om deze sociale problemen te kwantificeren. Ook wat de behandeling betreft, bestaan er nog geen biomedische of farmacologische interventies die zich specifiek op de sociale moeilijkheden richten. Het huidige project omvat drie werkpakketten (WP) waarin we een neurobiologische methode zullen hanteren om sociale moeilijkheden in ASS in kaart te brengen en te behandelen. In WP1 wensen we een innovatieve elektro-encefalografie (EEG)-gebaseerde neurale maker te valideren in kinderen met ASS die kan bijdragen tot het objectief kwantificeren van sociale moeilijkheden in ASS (gevoeligheid voor sociale stimuli). In WP2 zullen we deze nieuwe neurale marker gebruiken in combinatie met verschillende andere neurale metingen (multi-modale medische beeldvorming van de hersenen); een batterij van gedragstaken; fysiologische metingen van stress; en genetische karakterisaties om de onderliggende neurofysiologische mechanismen van therapie op basis van oxytocine - een neuropeptide dat pro-sociaal gedrag bevordert - in kaart te brengen bij kinderen met ASS. Aangezien ASS een ontwikkelingsstoornis is, is het uitermate relevant om OT interventies op jonge leeftijd op te starten. Tot slot, in WP3 wensen we na te gaan of er inter-individuele verschillen zijn in de response op de behandeling met oxytocine en welke factoren hierbij een belangrijke mediërende rol spelen. Voornamelijk de rol van epigenetische variaties in het oxytocine receptor gen zullen bestudeerd worden. Met dit project hopen we een innovatief neurowetenschappelijk onderzoeksprogramma rond de karakterisatie en behandeling van ASS te initiëren aan de KU Leuven.
Datum:1 okt 2017 →  30 sep 2021
Trefwoorden:auism spectrum disease
Disciplines:Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering