< Terug naar vorige pagina

Project

Een Multi-Pardigma Modelleerbasis voor Collaboratieve Multi-View Model/Systeem Ontwikkeling.

De compexiteit van huidige door de mens ontworpen systemen is over de laatste decennia drastisch toegenomen. De heterogeniteit van en de complexte interacties tussen fysische, software en netwerkcomponenten maakt het noodzakelijk deze systemen te modelleren om er "virtueel" (typisch door simulatie) mee te experimenteren.Deze vele modellen moeten consistent gehouden worden, in het bijzonder wanneer meerdere (teams van) modelleerders samen werken aan de ontwikkeling van één enkel systeem.Inconsistenties tussen modellen treden op ten gevolge van semantische overlap tussen elementen in verschillende modellen. Door deze inconsistenties te analyseren op een hoog niveau van abstractie wordt al snel duidelijk dat ze veroorzaakt worden door de complexiteit van de ontwerpprocessen. Menselijke ontwerpers kunnen niet langer de relaties tussen modellen bevatten.Het doel van dit doctoraatsproject is het identificeren van de oorzaken von inconsistenties in het ontwerp van complexe, heterogene systemen; het voorstellen van de meest geschikte analyse en resolutietechnieken voor het detecteren en oplossen van inconsistenties; en ten laatste, quantitatieve or qualitatieve evaluatie mogelijk maken van de consequenties van het toepassen van deze of gene resolutietechniek.Het werk wordt gevalideerd, in samenwerking met Flanders Make, aan de hand van een industriele studie van een "Automated Guided Vehicle" (AGV).
Datum:15 jul 2017 →  14 jul 2018
Trefwoorden:SYSTEEMONTWIKKELING, MODELGEDREVEN TECHNIEKEN, MECHATRONICA, COMPUTERMODELLERING
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen