< Terug naar vorige pagina

Project

Een Multidimensioneel Perspectief op PSychologische individualiteit in adolescenten met een chronische ziekte (MaPPS-project): Een lange-termijn longitudinale opvolging tot in de jong-volwassenheid

Bijna 20% van de Westerse adolescenten heeft een chronische ziekte. Chronische ziekte is een ingrijpende levenservaring, en vele jongeren worstelen om de ziekte te verzoenen met wie ze zijn als persoon. Een grote uitdaging is om deze ‘psychologische individualiteit’, of de belangrijke psychologische verschillen die de éne persoon onderscheiden van de andere, te onderzoeken. Er bestaat een invloedrijk integratief kader dat een gelaagd, drieledig perspectief op individualiteit hanteert, bestaande uit persoonlijkheidstrekken (de persoon als actor), identiteitsbinding- en exploratieprocessen (de persoon als agent), en levensverhalen of narratieven (de persoon als auteur). Lange-termijn onderzoek dat zo’n integratief perspectief hanteert bij jongeren met een chronische ziekte is onbestaande, ondanks de moeilijkheden die deze jongeren ervaren in het opbouwen van een gevoel van individualiteit. Het MaPPS-project breidt twee grootschalige longitudinale studies bij adolescenten en opkomende volwassenen met een chronische ziekte (type 1 diabetes en aangeboren hartaandoeningen) uit met drie bijkomende meetrondes in de jong-volwassenheid om (1) psychologische individualiteit bij jongeren met een chronische ziekte te bestuderen vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief; en (2) te onderzoeken hoe de drie verschillende lagen van psychologische individualiteit samenhangen met lange-termijn algemene en ziekte-specifieke aanpassing, sociale rol functioneren, en gezondheidszorggebruik.

Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:chronic illness, personality and self, long-term longitudinal design
Disciplines:Sociale en emotionele ontwikkeling, Persoonlijkheidspsychologie, Gezondheidspsychologie, Gedragswetenschappen