< Terug naar vorige pagina

Project

Een neurocognitief platform voor onderzoek naar de determinanten van menselijk gedrag op niveau van brein en cognitie

De systematische studie en verklaring van gedrag vormt de kern van gedragswetenschappen in het algemeen en psychologie in het bijzonder. Brein en cognitie vormen twee verklaringsniveaus voor het begrijpen van gedrag. Wij gaan de uitdaging aan om gedrag op een kwantitatieve manier te bestuderen, inclusief het verband met de onderliggende neurale mechanismen, en dit in paradigma's die voldoende naturalistisch zijn en tegelijk experimentele controle toelaten over de betrokken cognitieve processen. Om dit doel te bereiken, stellen we een platform voor dat de integratie inhoudt van meerdere toestellen die samen toelaten om de verschillende componenten van gedrag en neurale responsen te meten in de context van naturalistische paradigma's, en de niveaus verder te integreren via computationele methoden. Het platform laat toe om meerdere modaliteiten van menselijk gedrag te meten (inclusief oogbewegingen); om neurale mechanismen te meten en te manipuleren (hoge-densiteit electroencefalografie EEG; mobiele EEG; transcraniale magnetische stimulatie); om paradigma's te ontwikkelen voor virtuele realiteit en mobiel en online testen; en om de computionele methoden te ontwikkelen die toelaten om de data uit verschillende metingen samen te brengen. Het platform gaat een belangrijke katalysator zijn voor het onderzoek van een grote multidisciplinaire gemeenschap van meer dan 50 voltijdse onderzoekers, waaronder verschillende rijzende teams van jonge professoren. 

Datum:1 mei 2020 →  Heden
Trefwoorden:behavior, platform, neural responses, virtual reality
Disciplines:Leren en gedrag