< Terug naar vorige pagina

Project

Een nieuwe benadering tot lood isotopen in de archeometrie: de stroom en recyclage van materialen en ideeën

In herkomststudies van archeologische materialen, worden lood isotopen data conventioneel geïnterpreteerd door middel van bi-plots. Hierbij wordt de signatuur van artefacten grafisch vergeleken met deze van mogelijke grondstoffen. Dat is zeker nuttig gebleken voor de studie van de eerste pyrotechnologie, zoals de herkomst van het vroegste glas en metaal, maar botst op zijn limieten wanneer materialen door de mens gemengd of gerecycleerd worden. Door te kijken naar gelijkenissen of verschillen in samenstelling van gehele assemblages, kunnen echter andere vragen dan herkomst beantwoord worden, zoals de instroom van verse grondstoffen in een maatschappij versus het blijvend gebruik of recycleren van dezelfde materialen. In dit project worden nieuwe benaderingen ontwikkeld om loodisotopen te interpreteren, door gebruik te maken van kernel statistiek, en wordt hiermee de ‘flow’ van materialen bekeken. Dit wordt toegepast op het bepalen van de herkomst van het eerste antimoon in de late Brons- en Ijzertijd, en op het kwantificeren van de instroom van vers glas, lood en zilver in het Romeinse Rijk, versus de recyclage ervan.
Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:archeometrie, isotopengeochemie, herkomstbepaling, glas, lood, antimoon, pyrotechnologie
Disciplines:Geologie niet elders geclassificeerd, Anorganische geochemie, Archeologische wetenschappen