< Terug naar vorige pagina

Project

Een realistische evaluatie van een integriteitsprogramma binnen het strafrechtelijk domein

Dit proefschrift omvat een evaluatie van een integriteitsprogramma dat als doelstelling het verbeteren van het ethisch handelen van medewerkers binnen het strafrechtelijk domein heeft. Integriteitsprogramma’s worden steeds meer ontworpen en geïmplementeerd binnen organisaties uit verschillende sectoren om onethisch gedrag door managers en medewerkers aan te pakken en om ethisch gedrag te stimuleren. Deze programma’s kunnen bestaan uit meerdere componenten, zoals organisatie van integriteitstrainingen, organisatie van formele mentorrelaties en ontwerp van een deontologische code. Hoewel er veel enthousiasme bestaat rond het gebruik van integriteitsprogramma’s, bestaat er nog weinig evaluatieonderzoek naar de impact ervan. Daarom streven wij ernaar om in dit proefschrift een grondige evaluatie uit te voeren naar de impact van een integriteitsprogramma dat is opgesteld voor toepassing in een instelling binnen het strafrechtelijk domein, hierbij gebruikmakend van een veelbelovende evaluatiemethode. De impact van het programma zal namelijk worden geëvalueerd aan de hand van een ‘realistische evaluatie.’ Realistische evaluatie is een methode voor evaluatie die in 1997 voor het eerst werd gepresenteerd door Pawson en Tilley en die de nadruk legt op het belang van contextuele factoren en de onderliggende mechanismen die ervoor zorgen dat een interventie wel of niet effectief is. Men stelt zich niet zozeer de vraag: “Wat werkt?“, maar eerder: “Wat werkt, voor wie en waarom?” Na een uitgebreide studie naar de literatuur over integriteit binnen het strafrechtelijk domein en de literatuur over integriteitsprogramma’s zal er een programma worden ontworpen en uitgevoerd in een instelling binnen het strafrechtelijk domein in België. Dit programma zal dan worden geëvalueerd aan de hand van een ‘realistische evaluatie’.  

Datum:1 okt 2016  →  1 okt 2020
Trefwoorden:strafrechtelijk domein, realistische evaluatie, integriteit
Disciplines:Criminologie
Project type:PhD project