< Terug naar vorige pagina

Project

EF 60 -  Juridisch onderzoek gegevensbeheer Zorginspectie

Dit onderzoek werkt een praktisch kader uit dat Zorginspectie toelaat om op een juridisch conforme wijze om te gaan met de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Dit kader houdt rekening met de onderlinge verhouding tussen de volgende wettelijke verwerkings-, vertrouwelijkheids- en openbaarmakingsverplichtingen: de (1)Algemene Verordening Gegevensbescherming (en de federale en Vlaamse gevolgwetgeving daarvan), (2) het beroepsgeheim en deontologische richtlijnen van de Orde der artsen;(3) bestuurlijke geheimhoudings-en openbaarmakingsverplichtingen (o.a.toezichtdecreet en VPS). Het ontwikkelde kader is onmiddellijk operationaliseerbaar en laat Zorginspectie toe om juridisch conforme beslissingen te nemen over het verwerken van persoonsgegevens in een inspectiecontext.

Datum:15 dec 2019  →  31 dec 2020
Trefwoorden:legal invesigation, health care
Disciplines:Juridische instellingen