< Terug naar vorige pagina

Project

Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen.

Om het overstromingsrisico van de Schelde te doen dalen, worden valleigebieden ontpolderd. Er bestaan echter geen empirische data die de relatie tussen ontpolderingen en waterpeil reductie (~ overstromingsrisico) beschrijven. Als vergelijkingsmodel worden daarom de effecten van historische in- en ontpolderingen langs de Westerschelde (1550-1800) op het waterpeil langs de Vlaamse Zeeschelde bestudeerd, a.d.h.v. protisten (diatomee├źn en thecaoeben).
Datum:1 jan 2009  →  31 dec 2010
Trefwoorden:PROTISTEN, GEOMORFOLOGIE, ECOLOGIE
Disciplines:Geologie, Ecologie, Milieuwetenschappen en management, Andere milieuwetenschappen