< Terug naar vorige pagina

Project

Effectiviteit en kosteneffectiviteit van een gepersonaliseerd digitaalondersteund preventienetwerk voor hoog-cardiovasculair-risico patiënten. (R-12247)

Recente studies hebben aangetoond dat cardiovasculaire preventie in Europa nog steeds erg suboptimaal verloopt. Digitale toepassingen kunnen een belangrijke rol spelen om dit te verbeteren. In de voorgestelde studie wordt een digitaal ondersteund preventieprogramma gebruikt om betere risicofactorcontrole te bekomen in een populatie met hoog cardiovasculair risico, ook zonder reeds gekende hartziekte. Centraal in dit programma staan autonomie en zelfzorg van de patiënt en hoge betrokkenheid van de eerstelijnszorg. Op die manier wordt een netwerk gevormd tussen de patiënt, de huisarts en de specialist. 150 patiënten met hetzij perifeer vaatlijden, hetzij een voorgeschiedenis van cerebrovasculair accident of transiënte ischemische aanval worden gerandomiseerd naar hetzij gebruikelijke zorg, dan wel een 6-maanden durend, smartphone-ondersteund, preventieprogramma met een focus op fysieke activiteit, gezonde voeding, therapietrouw, parameter registratie, educatie, rookstopbegeleiding en mentaal welzijn. Analyse van eindpunten gebeurt op 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar. De primaire outcome is de samengestelde IPP preventiescore. Secundaire eindpunten zijn controle van individuele risicofactoren, SMART risk score, majeure cardiale events (MACE), VO2max, 6-minuten wandeltest wandelafstand, therapietrouw, levenskwaliteit en kosteneffectiviteit. Indien de studie succesvol is kan deze leiden tot een hoogkwalitatieve, lage-kost, patiënt-gecentreerde, gepersonaliseerde preventie-aanpak.
Datum:1 nov 2021 →  31 okt 2023
Trefwoorden:cardiovasculaire preventie, Digitale gezondheid, telerehabilitatie
Disciplines:Preventieve geneeskunde, Cardiologie