< Terug naar vorige pagina

Project

Efficiëntieverbetering van de anaerobe vergisting door middel van ultrasone digestaatdesintegratie: parameter evaluatie, geavanceerde wiskundige modellering en evaluatie van een twee vergister-systeem.

Anaerobe vergisting is een biologisch proces dat organisch afval omzet in energierijk biogas en nutriëntenrijk digestaat. Het geproduceerde biogas kan ter plaatse worden gevaloriseerd als elektriciteit en warmte, of het kan worden opgewaardeerd tot biomethaan. De hydrolysestap wordt in het algemeen beschouwd als de snelheidsbeperkende stap van anaerobe vergisting. In dit onderzoek werd het effect van digestaatdesintegratie op de biochemische eigenschappen van melkveemest onderzocht. De opgeloste fractie van het organisch materiaal en de biotoegankelijkheid van de vaste fractie werden beide verhoogd door ultrasone desintegratie. De digestaatleeftijd en de specifieke ultrasone energie hebben hierbij een belangrijke invloed op de efficiëntie van ultrasone desintegratie.

Datum:1 okt 2015  →  11 feb 2021
Trefwoorden:Anaerobic Digestion, Pretreatments, Digestate disintegration
Disciplines:Katalytische reactietechnieken, Chemisch productontwerp en formulering, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Process engineering, Scheidings- en membraantechnologie, Transportfenomenen, Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen
Project type:PhD project