< Terug naar vorige pagina

Project

Emotieregulatie in de preventie en behandeling van obesitas bij jong-adolescenten.

Dit multidisciplinair project wil onderzoeken hoe emotieregulatie de psychologische en fysiologische stresshomeostase beïnvloedt en zo een veelbelovende nieuwe hefboom kan betekenen in de preventie en behandeling van obesitas. Doel is huidige obesitas-expertise aan te vullen via complementaire studies: longitudinaal, case-control en een gerandomiseerde trial met focus op emotieregulatie training. De geformuleerde onderzoekshypothesen richten zich zowel op psychologische als fysiologische uitkomstmaten.

Datum:1 jan 2017  →  Heden
Trefwoorden:obesitas, adolescenten, emotieregulatie
Disciplines:Pediatrie en neonatologie, Verpleegkunde, Endocrinologie en metabole ziekten, Maatschappelijke gezondheidszorg, Klinische en counseling psychologie, Andere paramedische wetenschappen, Psychiatrie en psychotherapie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen, Voeding en dieetkunde, Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten, Andere chemie, Productie van landbouwdieren