< Terug naar vorige pagina

Project

Emotionele Acculturatie Onder de Loep.

Het huidige project beoogt meer inzicht te verwerven in emotionele acculturatie de verandering in de emotionele patronen van culturele minderheden door contact met een nieuwe cultuur. In mijn doctoraatsonderzoek verwierf ik eerste evidentie voor dit proces alsook voor het verband tussen emotionele gelijkheid met een cultureel patroon en welzijn. Maar, de precieze aard of inhoud van emotionele acculturatie is nog onbekend. Ten eerste weten we niet of acculturatie iemands volledige emotionele patroon of slechts bepaalde (groepen van) emoties treft en of welzijn samenhangt met emotionele gelijkheid in alle of slechts enkele (groepen van) emoties. Ten tweede hebben we tot nu toe emotietermen met een cultureel verschillende betekenis weggelaten uit de berekening van emotionele gelijkheid, maar het lijkt plausibel dat de betekenis van deze a priori niet-equivalente emotietermen zelf onderhevig is aan acculturatie. Ten derde toonden we emotionele acculturatie aan door te aggregeren over emotionele situaties; een fenomeen dat tot stand zou kunnen komen doordat culturele minderheden hybride emotionele patronen gaan beleven of doordat ze verschillende patronen beleven in hun verschillende (culturele) contexten van interactie (thuis versus werk). Door de data te analyseren van voorafgaande studies en van een reeds uitgevoerd experiment, wil het huidige project dus meer licht werpen op i) welke specifieke (groepen van) emoties accultureren; ii) of acculturatie enkel de patronen van emoties treft of ook de betekenis van emotietermen; en iii) of de emotionele beleving van culturele minderheden bestaat uit hybride patronen of het afwisselen van cultureel verschillende patronen.
Datum:1 okt 2014  →  30 sep 2015
Trefwoorden:Immigrant minorities, Culture, Emotion regulation, Frame switching, Multiblock Simultaneous Component Analys, Well-being, Acculturation, Emotion
Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie