< Terug naar vorige pagina

Project

ESR 2 - Magnetisch rijden en bedienen

Bij zachte, geminiaturiseerde en langwerpige instrumenten voor endoluminale en transluminale toepassingen zijn actuatietechnologieën beperkt. Actoren aan boord zijn moeilijk te miniaturiseren en te integreren, wat mogelijk tot veiligheidsproblemen leidt. Peesaandrijfsystemen hebben last van wrijving en vereisen vaak zeer grote externe actuators. Oplossingen voor draadloos rijden op basis van magnetisch slepen, activeren of verankeren worden om deze redenen als veelbelovend beschouwd. ESR 2 zal analyseren in welke districten magnetische activering mogelijk is, het zal proberen optimale strategieën en combinaties van hybride activeringsschema's voor elke doelanatomie te bepalen. Op basis van patiëntspecifieke beelden kan de schaal van magnetische krachten en koppels min of meer gunstig zijn. Bovendien zal de ESR verschillende magnetische bronnen onderzoeken, gebaseerd op permanente magneten en elektromagnetische oplossingen. Een taxonomie van magnetische mechanismen voor triggering, slepen en verankering zal worden voorbereid. Dit kan uiterst nuttig zijn voor de verschillende chirurgische scenario's.

Datum:11 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:Surgical Robotics, Magnetic Actuation
Disciplines:Biomechanische ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project