< Terug naar vorige pagina

Project

Ethiopische waarden en praktijken in grammatica-onderwijs in het kader van EFL: Van een analyse van cultureel gebaseerde onderwijsopvattingen en epistemologieën naar aanbevelingen voor een linguïstisch gefundeerde pedagogie

Dit project focust op het onderwijs van Engels als vreemde taal in Ethiopische secundaire scholen, waar Engels de onderwijstaal is. Het beoogt een analyse van docentenopvattingen en onderwijspraktijken op het gebied van grammatica-onderwijs; en de formulering van aanbevelingen voor een aangepaste pedagogie, die vertrekt van bestaande docentenopvattingen, en gestoeld is op een functionele taaltheorie waarin U+2018betekenisvolle

grammaticaU+2019 centraal staat.

Datum:1 okt 2016  →  Heden
Trefwoorden:Engels als vreemde taal, onderwijsopvattingen, pedagogie
Disciplines:Onderwijskunde, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Specialistische studies in het onderwijs, Literatuurwetenschappen, Talen, Onderwijssystemen, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Linguïstiek, Onderwijscurriculum