< Terug naar vorige pagina

Project

EU-Genomics: EU Infrastructuur voor Genoom Analyse (EU-Genomics)

Next-generation sequencing (NGS) heeft het moderne onderzoek gerevolutioneerd en is daarmee
een van de belangrijkste instrumenten van het moderne biologische en biomedische onderzoek.
De hoge kosten van instrumentatie en reagentia, de veelzijdige expertise die nodig is voor een
correct gebruik en de juridische en ethische kwesties belemmeren echter de toegang tot NGS-technologieën
voor veel onderzoekers. EU-Genomics wil deze uitdagingen aanpakken door de
grote Europese genoomcentra die externe toegang tot hun faciliteiten bieden, te verenigen. De
missie van EU-Genomics is het vergemakkelijken van de toegang tot geavanceerde DNA-sequentietechnologieën
voor onderzoekers uit zowel de academische wereld als het
bedrijfsleven, binnen een kader dat de naleving van ethische en wettelijke voorschriften, alsmede
FAIR en veilig gegevensbeheer garandeert. Het EU-Genomics-project heeft tot doel een
gemeenschap van praktijken op te bouwen die gebruik maakt van geavanceerde
sequentietechnologieën over de grenzen van landen en sectoren heen om de wereldwijde
uitdagingen in de wetenschap aan te pakken. Internationale coördinatie zal eveneens als
katalysator fungeren voor onderzoekspartnerschappen.

Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:Genomics Infrastructure, Long-read sequencing, Single-cell multi-omics
Disciplines:Dierlijke genetica, Klinische genetica en moleculaire diagnostiek, Epigenetica, Genetica, Plantengenetica