< Terug naar vorige pagina

Project

Evaluatie van het Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Het onderzoek heeft volgende doelstellingen:

1)opmaak van een stand van zaken van bestaand (evaluatie)onderzoek, relevant voor het decreet Overeenkomst van Alternerende Opleiding (OAO) en

2)de uitvoering van een procesevaluatie van een aantal bepalingen vermeld in het decreet OAO, namelijk:

*proces van overeenkomsten: types overeenkomsten, opleidingsplan en (vroegtijdige) beëindiging van overeenkomsten

*verbintenissen, rechten en plichten van de partijen en leervergoeding

*proces van erkenningen, erkenning van ondernemingen

 

 

Datum:1 sep 2019  →  31 aug 2020
Trefwoorden:thema_onderwijsenll
Disciplines:Onderwijssystemen niet elders geclassificeerd