< Terug naar vorige pagina

Project

FIBEr, op weg naar een referentie-centrum voor gestandardiseerde mechanische validatie van zachte-weefsel-prothesen

Zachte-weefsel-prosthesen gebruiken verschillende combinaties van synthetische, biologische of ‘tissue-engineered’ materialen om structuren te creëren die in het lichaam biologische functies vervangen en/of verbeteren. De mechanische biocompatibiliteit van dergelijke prothesen is van levensbelang voor een succesvolle integratie in de patiënt. Toch ontbreken gedetailleerde kwaliteitsnormen waaraan de mechanische eigenschappen van deze producten moeten voldoen. Bovendien vereisen de testprocedures gespecialiseerde infrastructuur en expertise. Productontwikkelaars verwachten (a) duidelijkheid en advies over het type testen waaraan hun product moet voldoen (b) faciliteiten om de vereiste mechanische testen uit te voeren en (c) ondersteuning in het analyseren en interpreteren van de bekomen data. Omwille van bovenstaande redenen is het doel van dit C3 project om FIBEr op de kaart te zetten als geprefereerde partner voor het mechanisch testen en valideren van zachte-weefsel-prothesen, met initieel een focus op (a) ‘tissue-engineered’ bloedvaten en (b) synthetische meshes, waarna dit uitgebreid wordt naar een ruimer spectrum aan implantaten. FIBEr wil dit doel bereiken door zijn unieke infrastructuur en expertise in te zetten en wetenschappelijk gefundeerde standaarden voor mechanische testen van zachte-weefsel-prothesen vorm te geven. In het huidig project wordt de volledige workflow voor de mechanische validatie van ‘tissue-engineered’ bloedvaten (WP3) en synthesische meshes (WP4) geoptimaliseerd. De generische aspecten hiervan zullen worden uitgelicht en gecombineerd met gestandardiseerde cryopreservatie (WP1) en betrouwbaar databeheer (WP2). om in te zetten bij toekomstige klanten.
Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:synthetic meshes, standardization, mechanical testing, soft tissue prostheses, tissue engineering
Disciplines:Biomaterialen, Weefsel engineering