< Terug naar vorige pagina

Project

Functie van histon modificaties in de levenscyclus van AAV2 en recombinant AAV-gestuurde transgene expressie

Adeno-geassocieerd virus (AAV) is een geprefereerde vector in gentherapie, echter hoge dosissen zijn nodig om therapeutisch effect te zien. Door gelijkenissen tussen genexpressie door rAAV en de latente fase van wildtype AAV, waar transcriptie wordt geïnhibeerd, kan deze lage biologische activiteit mogelijks verklaard worden door geninactivering van rAAV. Verschillende studies tonen episoomvorming en chromatisatie aan bij zowel wildtype als recombinant AAV. Eerder onderzoek van ons lab bewees hoe trimethylering van histon H3 Lysine 9 moet worden overwonnen om AAV2 te repliceren. Hierdoor kan geopperd worden dat epigenetische regulaties mogelijks de rAAV-expressie beïnvloeden. Om de chromatinestructuur van de AAV-levenscyclus te begrijpen, zal dit project de verschillende histon-modificaties identificeren. Een potentiële kandidaat voor het induceren van deze histon-modificaties is de cellulaire transcriptie co-factor HCF-1, welke geïdentificeerd was als deel van het virus-gastheer interactoom van AAV. De rol van HCF-1 in de AAV-levenscyclus zal bepaald worden in deze studie. In project zullen ook verschillende recombinante vectoren behandeld worden om onderzoek te doen naar de invloed van histon-modificaties op AAV-gemedieerde transgene expressie. Hierdoor kunnen AAV-gentherapievectoren ontworpen worden die minder vatbaar zijn voor histon-modificaties die transgene expressie inhiberen.

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:AAV, Latency, Epigenetics
Disciplines:Moleculaire geneeskunde, Virologie
Project type:PhD project