< Terug naar vorige pagina

Project

Functioneel Supramoleculair Systeem (FS2) (R-4150)

De IAP Functionele Supramoleculaire Systemen richt zich op nieuwe, fundamentele concepten in het ontwerp van responsieve en adapteerbare systemen, in katalyse en scheidingen, en in conversie en manipulatie van licht, op basis van supramoleculaire assemblage en functionaliteit. De verticale projectstructuur (werkpakketten, WPs) reflecteert de beoogde functionaliteiten: WP 1. Adapteerbare, responsieve systemen, WP 2. Supramoleculaire katalyse, fotokatalyse en materialen voor geavanceerde scheidingen and WP 3. Supramoleculaire systemen voor energieconversie. De horizontale projectstructuur (platforms) verzamelt en ontwikkelt nieuwe expertise voor de studie van supramoleculaire systemen: Platform 1. Synthese en assemblage van bouwstenen en supramoleculaire systemen, Platform 2. Geavanceerde karakterisatie (over verschillende tijds- en lengteschalen) and Platform 3. Multischaal modellering en modelgestuurd ontwerp. We verwachten ook sterke links tussen de platformen, bv. voor modelmatig materiaalontwerp of voor voorspelling van spectrale eigenschappen van nieuwe materialen.
Datum:1 apr 2012 →  31 dec 2017
Trefwoorden:Catalyst ontwerp, Organische fotovoltaïsche cellen, Responsieve polymeren, Supramoleculaire chemie
Disciplines:Organische chemie, Process engineering, Polymere materialen
Project type:Samenwerkingsproject