< Terug naar vorige pagina

Project

Geïntegreerd veelzijdig platform voor staalvoorbereiding, 2D gaschromatografische scheiding en Orbitrap massaspectrometrische identificatie en kwantificatie van (semi-)vluchtige organische stoffen in milieu-, voedings- en biologische stalen

Inzicht in het voorkomen, de rol en het gedrag van vluchtige en semi-vluchtige organische stoffen, (semi-)VOS, in natuurlijke en technische omgevingen is cruciaal om het hoofd te bieden aan uitdagingen m.b.t. duurzame ontwikkeling (SDGs) waarmee we in onze huidige samenleving worden geconfronteerd. Vele van deze componenten zijn belangrijke lucht- en waterverontreinigende stoffen en vormen een bedreiging voor onze gezondheid en het leefmilieu. Het zijn ook secundaire metabolieten in planten die een cruciale rol spelen in hun afweer tegen (a)biotische bedreigingen, en dus van primair belang zijn bij plantengroei, stress tolerantie en gewasopbrengsten in de primaire productie. In voedingsproducten spelen ze een grote rol als vroege indicatoren voor microbieel bederf of lipidenoxidatie wat essentieel is om de beschikbaarheid van veilig voedsel te verzekeren en om voedselverspilling te voorkomen. Voor het begrijpen van de onderliggende moleculaire processen is het noodzakelijk om een betrouwbare identificatie en kwantificatie van (semi-)VOS te verzekeren in diverse complexe matrices op sporenniveauconcentraties. Grensverleggend onderzoek binnen deze verschillende disciplines vereist een geïntegreerd en veelzijdig analytisch platform voor een geautomatiseerde en gestandaardiseerde monstervoorbereiding, een tweedimensionele chromatografische scheiding, en een hoge resolutie Orbitrap massaspectrometrische detectie van (semi-)VOS in milieu-, voedings- en biologische stalen.

Datum:1 mei 2022 →  Heden
Trefwoorden:sporen analyse
Disciplines:Bescherming van landbouwgewassen, Milieutechnologieën, Voedselverpakking, -conservering en -veiligheid, Analytische scheidings- en detectietechnieken, Milieuchemie