< Terug naar vorige pagina

Project

Geïntegreerde onderzoeksinfrastructuur diensten voor klimaatrisico's (IRISCC) (IRISCC)

Aanpassing aan de klimaatverandering vereist een grondig begrip van de risico's die de klimaatverandering met zich meebrengt, met inbegrip van de determinanten ervan (gevaren, blootstelling en kwetsbaarheid) en de gevolgen voor menselijke, productie- en natuurlijke systemen. Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change Risks (IRISCC) is een consortium van uiteenlopende en elkaar aanvullende toonaangevende onderzoeksinfrastructuren (RI's) in disciplines variërend van natuurwetenschappen tot sociale wetenschappen, in verschillende domeinen en sectoren. Het IRISCC levert wetenschappelijke en kennisdiensten ter bevordering van baanbrekend onderzoek en empirisch onderbouwde beleidsvorming om Europa beter bestand te maken tegen klimaatverandering. IRISCC zorgt voor een "one-stop shop" voor verschillende gebruikersgemeenschappen op het gebied van RI-diensten met betrekking tot klimaatverandering door een speciale dienstencatalogus en bijbehorend toegangsbeheersysteem op te zetten, zowel voor het verlenen van transnationale toegang (ter plaatse en op afstand) als voor het bieden van virtuele toegang. De dienstencatalogus wordt opgebouwd via drie opeenvolgende releases, die elk in toenemende mate geïntegreerde diensten leveren aan hun gebruikersgemeenschappen. De dienstenintegratie van IRISCC omvat Service Design Labs die gebruik maken van co-design en transdisciplinaire actie, en Service Demonstrators die de geïntegreerde cross-RI diensten benchmarken. Naast diensten die gericht zijn op de wetenschappelijke gemeenschap, zal IRISCC kennisdiensten aanbieden die gericht zijn op beleidsmakers en andere belanghebbenden. Dit gebeurt samen met risicobeheerplatforms. Het onderzoek dat IRISCC mogelijk maakt, draagt bij aan toekomstige rapporten over de effecten van klimaatverandering (IPCC, IPBES) en aan beleids- en besluitvorming om de doelstellingen van strategieën voor klimaatadaptatie te halen. IRISCC draagt bij aan de opleiding van een nieuwe generatie wetenschappers om RI-diensten efficiënt te gebruiken en voor data stewardship. Gegevens van IRISCC zullen open zijn en beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met FAIR-principes en gekoppeld worden aan Europese initiatieven zoals EOSC. Er zullen sterke banden worden gelegd tussen IRISCC en de huidige en toekomstige inspanningen in het kader van Horizon Europe.
Datum:1 apr 2024 →  Heden
Trefwoorden:KLIMAATVERANDERING
Disciplines:Milieueffecten en risico assessment
Project type:Samenwerkingsproject