< Terug naar vorige pagina

Project

Genetische modificatie van neurale stamcellen laat een flexibele functionele evaluatie toe van patiënt-specifieke varianten in cognitieve aandoeningen.

Recente technologische ontwikkelingen in de sequenering van het humane genoom hebben geleid tot een enorme golf aan nieuwe ziektegenen in verschillende genetische aandoeningen. Klassieke functionele testen, met een hoge werkbelasting, waren dan ook snel ontoereikend om deze toevloed van genen op te volgen. Voor neurologische ontwikkelingsstoornissen, en meer bepaald voor verstandelijke beperking, is het sequeneren van de patiënt en beide ouders de meest succesvolle benadering om de novo mutaties te identificeren. Op deze manier heeft ons labo recent het ADNP gen als één van de meer frequente oorzaken van verstandelijke beperking en autisme geïdentificeerd. Anderzijds vertoont het genoom van patiënten vaak varianten met een minder duidelijke impact, waarvoor de functionele validatie vaak onmogelijk is bij gebrek aan relevant weefsel, vermits dit een hersenbiopt vereist. De recente techniek van geïnduceerde pluripotente stamcellen, waarbij men vanuit een huidbiopt stamcellen aanmaakt, die opnieuw kunnen differentiëren naar neuronaal weefsel, maakt het mogelijk om patiënt-specifiek en relevante in vitro weefselculturen op te zetten voor functioneel onderzoek. Hoewel deze techniek veel mogelijkheiden biedt, vraagt het uitrollen ervan grote investeringen in zowel uitrusting als expertise, en blijft de schaalbaarheid beperkt.Als alternatief stellen we een kost-efficiënt platform voor functionele validatie van causale varianten voor met een middelgrote doorvoer. Gebaseerd op een wildtype cultuur van humane neurale stamcellen, kunnen we specifieke varianten introduceren via de Crispr/Cas9 techniek, waarna de cellen gedifferentieerd worden tot neuronale celculturen. De assay wordt gevalideerd via het goed beschreven AnkyrinG protein-netwerk, waarvoor de gedocumenteerde afwijkingen gekende en meetbare effecten hebben.
Datum:1 apr 2017  →  31 mrt 2018
Trefwoorden:GENOTYPE-FENOTYPE CORRELATIE, GENOMICA, COGNITIE, MENSELIJKE GENETICA
Disciplines:Genetica, Systeembiologie, Laboratoriumgeneeskunde, Medische systeembiologie, Moleculaire en celbiologie