< Terug naar vorige pagina

Project

Gerandomiseerde fase 2 studie van radicale radiotherapie met en zonder metformin in patienten met inoperabele stadium 3 niet-kleincellige longkanker

Dit project beoogt na te gaan in welke mate de toevoeging van metformin-een oraal antidiabeticum, als hypoxische sensitizer kan dienen bij thoracale radiotherapie toegediend aansluitend aan inductiechemotehraopie bij patienten met niet-kleincellige longkanker die een locoregionale uitbreiding van hun ziekte hebben (stadium 3).
Datum:1 aug 2017  →  Heden
Trefwoorden:LONGKANKER
Disciplines:Morfologische wetenschappen, Oncologie