< Terug naar vorige pagina

Project

Geweld en integriteit in de sport (OGIS).

Geweld tegen kinderen en volwassenen in de sport kan gezien worden als een 'wicked problem', aangezien het verschillende actoren met verschillende beweegredenen en verantwoordelijkheden samenbrengt, alsook het een breed gamma aan emoties, van ontkenning tot angst kan teweegbrengen (Stevens, 2019). De complexiteit van het maatschappelijk probleem, dat een prevalentieschattingen kent van zelfs tot 44% van alle kinderen actief in de sport, vereist een gecoördineerde, interdisciplinaire aanpak. Op die manier kan men proberen om te begrijpen op welke manier geweld gepleegd en aangepakt worden in de sport, zowel op lokaal, nationaal als internationaal vlak. Het onderzoek naar deze problematiek staat vandaag nog in zijn kinderschoenen en de beschikbare kennis is opgebouwd door en zeer selecte groep wetenschappers. Het beschikbare onderzoek werd vaak gevoerd door individuele wetenschappers met een specifieke invalshoek, waardoor de multidisciplinaire analyse uitbleef. Geweld in de sport heeft echter raakvlakken met verscheidene onderzoeksdisciplines, zoals de geneeskunde, psychologie, sociologie, management, ethiek en criminologie. Fragmentatie van onderzoek levert dan ook beperkte inzichten op en brengt het onderzoeksveld niet verder. Door de meest actieve internationale onderzoekers samen te brengen in het 'International Research Network on Violence and integrity in Sport' (IRNOVIS) willen we het onderzoek stimuleren en een wereldwijde onderzoeksagenda vooropstellen. Op die manier kan de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het onderzoek gemaximaliseerd worden en het integriteitsbeleid in de sport verstevigen. Door een Position Statement te publiceren, onderzoeksresultaten op brede schaal te verspreiden en actief deel te nemen aan het internationaal maatschappelijk debat over de bescherming van sporters, wil IRNOVIS bijdragen aan kennisvergroting en beleidsontwikkeling. IRNOVIS zal, gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen, jaarlijkse meetings met de onderzoekers organiseren, alsook een internationaal congres organiseren, gastcolleges verzorgen, experten bevragen en gezamenlijke internationale onderzoeksproject voorstellen uitschrijven.
Datum:1 jan 2020 →  Heden
Trefwoorden:GEWELD, EPIDEMIOLOGIE, SPORTBELEID
Disciplines:Epidemiologie, Gezondheidspsychologie, Sociologie van sport, Oorzaken en preventie van criminaliteit
Project type:Samenwerkingsproject