< Terug naar vorige pagina

Project

Gezond grootouder zijn: De impact van niet-residentiƫle zorg voor kleinkinderen op fysieke activiteit en sedentair gedrag bij 50-plussers. (FWOTM974)

Gezien de wijdverspreide voorziening in kinderopvang door grootouders, is het noodzakelijk om de invloed hiervan op hun energieverbruik gerelateerde gedrag in het kader van gezondheid te onderzoeken. Het behoud van functionele onafhankelijkheid en een goede levenskwaliteit is cruciaal op gevorderde leeftijd. Een verhoogde duur, frequentie en intensiteit van fysieke activiteit (FA) in combinatie met een beperking van sedentair gedrag (SG) is de belangrijkste strategie om het risico op ziektes te verminderen en de gezondheid te bevorderen bij een vergrijzende bevolking. Door middel van een gemengde methodologie, komt dit project tegemoet aan het gebrek aan kennis omtrent (veranderingen in) FA niveaus en SG patronen van zorgverlenende grootouders. In een observationele follow-up studie zullen beide energieverbruik gerelateerde gedragingen alsook de link met lichaamssamenstelling en gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit onderzocht en vergeleken worden tussen zorgverlenende grootouders, niet-zorgverlenende grootouders en niet-grootouders, zowel momentaan als overheen de tijd. Daarnaast is het de bedoeling om onderliggende factoren en mechanismen van eventuele veranderingen in FA en SG bij grootouders onder invloed van de zorg voor kleinkinderen te onderzoeken. Daartoe zal een kwalitatieve studie met focusgroep discussies worden opgezet. Dit fundamenteel onderzoek is nodig om wetenschappelijk bewijs te leveren ter promotie van gezond grootouder zijn in de moderne samenleving.
Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:Aging, middle-aged adults, care intensity
Disciplines:Sportwetenschappen, Humane bewegings- en sportwetenschappen niet elders geclassificeerd