< Terug naar vorige pagina

Project

Globale soortenstructuur, kolonisatie-extinctie dynamieken en adaptieve radiatie van de kosmopoliete diatomeeën clade Pinnularia borealis.

Diatomeeën, eencellige algen met een kiezelhoudende celwand, vormen een ecologisch wijdverspreid een zeer diverse groep van algen. Tot voor kort dacht men dat de meeste diatomeeënsoorten een wereldwijde, ubiquiste verspreiding kenden. Echter, toenemend bewijs suggereert dat het tegendeel waar is voor veel soorten. Uit fylogenetische gegevens bleek dat ons model-soort Pinnularia borealis bestaat uit morfologisch gelijkaardige vormen, die in feite overeenkomen met verschillende soorten. Met dit project willen we een aantal hypotheses testen op basis van een diepgaande studie van dit soortcomplex. Ten eerste, zullen we een cultuur collectie van Pinnularia borealis stammen uit verschillende regio's opbouwen en karakteriseren met behulp van een combinatie van morfologie, genetica en ecofysiologie. Dit zal ons toelaten om na te gaan in welke mate ecofysiologisch specialisatie gecorreleerd is met de vorming van soorten en hun wereldwijde distributie tijdens de evolutie van het complex sinds zijn vermoedelijke oorsprong 30-47 mil. jaren geleden. Daarnaast zal het project gerichte sequencing van de monsters van het milieu en fylogeografische analyse gebruiken om patronen van de lokale en regionale verscheidenheid van dit complex in ijsvrije gebieden in Antarctica en de Arctis documenteren die een overzicht zullen geven van een hele reeks meer-types die verschillen in leeftijd en de mate van geografische isolatie . Dit zal ons toelaten om de relatieve rol van dispersie beperkingen en lokale adaptaties te testen om zo de verspreiding van deze soorten beter te begrijpen.
Datum:1 okt 2016 →  30 sep 2018
Trefwoorden:BIODIVERSITEIT, MOLECULAIRE GENETICA
Disciplines:Geologie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling