< Terug naar vorige pagina

Project

God, de duivel en de non. Visioenen als mystieke ervaringen onder religieuze vrouwen in contemplatieve kloosterorden in Spanje en de Spaanse Nederlanden (1660-1700)

In de decennia na 1560 zagen vrouwelijke kloosterlingen in het katholieke Europa een sterke toename van het aantal visioenen met een goddelijke of duivelse inhoud. De toename was mede te danken aan hernieuwde aandacht voor middeleeuwse mystiek en nieuwe contemplatieve methoden. In de ogen van veel theologen werden visioenen al snel een exclusief en gevaarlijk kenmerk van vrouwelijke spiritualiteit. Sommigen van hen leidden tot exorcisme of zelfs beschuldigingen van hekserij. De meeste zijn echter aan de aandacht van historici ontsnapt omdat ze niet tot vervolging hebben geleid. Dit project bestudeert de religieuze visioenen van ongeschoeide karmelietessen in de kloosters van de orde in Spanje en de Spaanse Nederlanden tussen 1560 en 1700. Het analyseert en classificeert de inhoud van de visioenen, brengt ze in verband met de omstandigheden waarin ze zich manifesteerden en traceert modellen in hedendaagse geschreven en iconografische bronnen. Het zal verder historiseren door de rollen van de visioenen in de levens te bestuderen van deze vrouwen, met name de genderspecifieke rol in de confrontatie tussen de nonnen en hun mannelijke superieuren, aangezien religieuze autoriteiten steeds meer hun spiritualiteit probeerden te beheersen door de zieners het officiële, door mannen geschreven discours van de kerk op te leggen. Dit project maakt gebruik van een bottom-up benadering die de nonnen en hun geschriften centraal stelt in het onderzoek en onderzoekt hoe zij hun visies beschreven en beleefden, waarbij betekenis wordt gegeven aan hun ervaringen voordat hun mannelijke oversten dat deden in hun rol als kerkelijke functionarissen.

Datum:1 dec 2022 →  Heden
Trefwoorden:Religious visions, Religious autobiography, Female religious spirituality, Mysticism, Discalced Carmelites
Disciplines:Studie van spiritualiteit, Cultuurgeschiedenis, Genderstudies, Geschiedenis van religies, kerken en theologie, Vroegmoderne geschiedenis
Project type:PhD project