< Terug naar vorige pagina

Project

Grijsschaalbenaderingen voor digitale tweelingen van complexe mechanische structuren en systemen onder onzekerheid.

Dit trainingsnetwerk is bedoeld om een volgende generatie promovendi te trainen in de ontwikkeling, toepassing en exploitatie van geavanceerde technieken in multi-fidelity grey-box modeling voor hoogdimensionale mechanische analyse onder onzekerheid. Specifieke focus is gericht op zeer transiënte dynamische simulaties zoals crash, niet-lineaire structurele dynamica en complexe systemen.In engineering-simulatie worden wiskundige modellen van een structuur of systeem gewoonlijk geclassificeerd als zijnde "witte doos" of "zwarte doos". De eerdere benadering maakt gebruik van eerste-principevergelijkingen om het structurele gedrag te modelleren en vereist daarom diepgaand inzicht in de aard van het probleem. De laatste start met waarnemingsgegevens over de structuur of het systeem om een wiskundig model te construeren op basis van bijvoorbeeld benaderingen voor het leren van machines. Gray Box-structuren zijn erop gericht beide benaderingen te combineren om de behoefte te minimaliseren om de onderliggende fysica precies te modelleren, terwijl er aanzienlijk minder gegevens nodig zijn dan een pure black-boxbenadering.

Datum:15 okt 2018  →  14 okt 2020
Trefwoorden:grey-box modelling, pure black-box approach
Disciplines:Materiaalwetenschappen en -techniek niet elders geclassificeerd