< Terug naar vorige pagina

Project

Her-ontwerp van bedrijventerreinen in functie van een circulaire transitie voor de gebouwde omgeving

Dit doctoraatsonderzoek kadert in het overkoepelend project ‘Vlaamse industrieparken regenereren. De gebouwde omgeving als grondstof voor circulaire economie’ (REFLIP). Vlaamse industrieparken, die meestal dateren uit de jaren 1960, vereisen belangrijke ruimtelijke en infrastructurele modernisering. Aangezien constructie en afbraak afval ongeveer een vierde van alle afval beslaat, is geïntegreerde circulariteitstransitie van deze gebouwde omgevingen cruciaal. Dit onderzoek onderzoekt hoe transitieprocessen van de gebouwde omgeving meer circulair kunnen worden, als een ‘wicked’ probleem. Het mobiliseert iteratief ontwerpen, levenscyclusanalyse, sociale impactanalyse, operationeel onderzoek en scenario denken om complementaire disciplines en momenteel ontkoppelde dataniveaus te overbruggen.  Het eerste doel is om gefaseerde en gekwantificeerde visies en ontwikkelingsstrategieën voor circulariteit te coproduceren. Het tweede doel is om procesraamwerken te genereren om deze visies te implementeren via planning en beleidsinterventies in de praktijk. Tenslotte heeft het onderzoek als doel om kwantitatieve instrumenten te ontwikkelen die in toenemende mate contextuele specificiteiten absorberen. Dit specifieke (deel)onderzoek binnen het REFLIP-project (PhD2) met als titel ‘Re-design van bedrijventerreinen in functie van een circulaire transitie voor de gebouwde omgeving’ benaderd deze doelstelling door gebruik te maken van exploratief ontwerp met een ruimtelijke analyse van beide sites binnen hun multiscalaire en multidimensionale (ruimtelijke en niet-ruimtelijke) contexten. Hierbij zal worden gebruik gemaakt van scenario’s die een weergave tonen van mogelijke circulaire transformaties. Concrete outputs van het onderzoek bestaan uit een evoluerende grafische atlas die gefaseerde gekwantificeerde toekomstige circulariteitsvisies en ontwikkelingsstrategieën voedt voor de twee geselecteerde Vlaamse industrieparken in hun multiscalaire context. Op deze manier herdefinieert ontwerp-denken een iteratief proces dat problemen structureert en in functie van het algehele onderzoek integratie mogelijk maken.

Datum:12 nov 2020 →  14 okt 2021
Trefwoorden:Circular economy, Flemish industry parks, Circularity transition, Explorative design, Research by design, Scenario, Wicked problem, Haasrode Research Park, Bedrijvenpark Kortrijk-Noord
Disciplines:Duurzaam bouwen, Stedelijk en regionaal ontwerp, Stedelijk en regionaal planningsbeleid, instrumenten en wetgeving, Milieu- en duurzame planning, Stedelijke en regionale geografie
Project type:PhD project