< Terug naar vorige pagina

Project

Hervormingen van transparantie, en de toewijzing van publieke fondsen

Dit project combineert expertise, datasets en state-of-the-art kennis aan de KU Leuven en de Charles University in Praag om onderzoek te doen dat transparantie en politieke verantwoording bevordert in de relatie tussen bedrijven en de publieke sector. Aangezien overheidsuitgaven een groot deel van de Europese economieën vertegenwoordigen - overheidsopdrachten alleen al zijn goed voor ongeveer 14% van het BBP van de EU-lidstaten - is het onderwerp zeer relevant voor de Europese samenleving. Er zijn twee gerelateerde doelstellingen. Eerst beoordelen we het voordeel dat bedrijven verkrijgen door het implementeren van niet-transparante eigendomsstructuren. We doen dit door de recente transparantieverhogende maatregelen te analyseren en de getroffen bedrijven en hun activiteiten na de hervormingen te volgen. Gebruikmakend van nieuwe gegevensbronnen, onderzoeken we het effect van veranderingen op deze twee gebieden op verschillende bedrijfsresultaten: eigendomsstructuur, succespercentages bij overheidsopdrachten en subsidies op zowel EU- als nationaal niveau, gebruik van offshore-dochterondernemingen en locatie van gerapporteerde winsten, en basisgegevens balansindicatoren zoals winst, belastingen en schulden. Ten tweede bouwen we voort op het toenemende bewijs dat politiek verbonden bedrijven aanzienlijke voordelen genieten in de manier waarop ze door de publieke sector worden behandeld, en maken we gebruik van recente regelgeving en veranderingen in politieke landschappen om erachter te komen hoe ze verbonden bedrijven beïnvloeden. Het projectconsortium wil innovatieve gegevens over de hele Europese Unie benutten om baanbrekende onderzoeksvragen aan te pakken en de samenwerking zodanig aan te sturen dat het de inspanningen voor toekomstige Horizon Europa-toepassingen en andere internationale concurrerende subsidies kan benutten. De voorgestelde onderzoeksinspanningen en data-analyse zullen de voorstellen voeden en resulteren in toepassingen van hoge kwaliteit.

Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Politieke Economie, EU Subsidies, Politieke verantwoording
Disciplines:Publieke economie