< Terug naar vorige pagina

Project

Het activeren van politieke gender stereotypen: een experimenteel onderzoek naar het effect van de informatie-omgeving op het gebruik van politieke gender stereotypen in Vlaanderen.

De positie van vrouwen in de politiek geniet reeds geruime tijd belangstelling van onderzoekers. Ook nu nog blijft het voor vrouwen moeilijk om door te dringen in dit door mannen gedomineerde bastion. Politieke gender stereotypen vormen één van de factoren die de toegang tot de politiek voor vrouwen belemmeren. Door meer inzicht te verwerven in onder welke omstandigheden gender stereotypen geactiveerd worden in de hoofden van kiezers, zorgen we voor een belangrijke nieuwe bijdrage tot deze literatuur die voorheen vooral focuste op de aanwezigheid van stereotypen. Er kan immers geargumenteerd dat stereotypering geen automatisch proces is, maar afhankelijk is van de context. Een cruciaal gevolg is dat vrouwelijke kandidaten enorme obstakels moeten overwinnen wanneer de activering van deze stereotypen plaatsvindt. In dit project zal de impact van 3 elementen van de informatie-omgeving (bestaande uit zowel contextuele elementen als kandidaatkenmerken die allebei activering kunnen veroorzaken) onderzocht worden: het aantal vrouwen in de politiek, het belang van bepaalde beleidsissues en de beleidsstandpunten van kandidaten. Hiertoe werden innovatieve experimentele designs ontwikkeld, die toelaten om meer nuance van de echte wereld binnen te brengen in de experimentele omgeving. De vooropgestelde methodologie zal er voor zorgen dat we een coherent inzicht krijgen in de rol van gender bij de beoordeling van kandidaten.

Datum:1 nov 2020 →  Heden
Trefwoorden:politieke vertegenwoordiging, survey experiment, politiek genderstereotypen
Disciplines:Politieke vertegenwoordiging, uitvoerende en wetgevende politiek, Belgische politiek, Politieke psychologie, Publieke opinie, Stemgedrag