< Terug naar vorige pagina

Project

Het aftasten van de limieten voor emissie in het nabij-infrarood door volledig organische fluoroforen (R-11611)

In de afgelopen tien jaar is de elektroluminescentie door organische chromoforen geëvolueerd tot een bloeiende industrie. Fundamenteel materiaal- en device-onderzoek vormden de sleutel tot dit succes. De opto-elektronische eigenschappen van organische halfgeleiders sluiten erg goed aan bij de eisen voor zichtbare emissie. Het ontwikkelen van materialen met een efficiënte emissie in het nabijinfrarood (NIR) is echter aanzienlijk minder eenvoudig. Organische NIR-emitters vertonen vaak een veel lagere luminescentie door aggregatie en de 'energy-gap' wet. Bovendien moet het gebruik van (giftige) zware metalen voor de omzetting van triplets naar singlets vermeden worden, zeker voor in vivo toepassingen. In dit project wordt deze fundamentele wetenschappelijke uitdaging aangegaan door middel van het rationeel - computationeel ondersteund - ontwerp en de synthese van originele donor-acceptor-type chromoforen met een hoge foto- en elektroluminescentie via klassieke fluorescentie, thermisch geactiveerde vertraagde fluorescentie of een combinatie van beide. Alle nieuwe fluoroforen zullen grondig gekarakteriseerd worden vanuit structureel en fotofysisch oogpunt en vervolgens geïmplementeerd worden in stateof- the-art organische licht-emitterende diodes (OLED's) om gedetailleerde structuur-eigenschapsrelaties op te stellen. Als zodanig streven we naar een substantiële materiaalwetenschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling van NIROLED's voor hoogwaardige toepassingen.
Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:OLED, organische licht emitterende diode, Thermisch geactiveerde vertraagde fluorescentie
Disciplines:Optische eigenschappen van materialen, Organische chemische synthese, Moleculaire en organische elektronica