< Terug naar vorige pagina

Project

Het bos echoot terug - Het waarnemen en doorgeven van bosgesprekken door middel van een ecologie van het luisteren

'Wat men in het woud roept, weerklinkt in het woud', is een Duits spreekwoord dat betekent: hoe je iemand behandelt, daar reageren ze op. Dit onderzoek is een studie naar manieren waarop een artistieke praktijk zichzelf kan positioneren binnen de huidige klimaatcrisis. Het onderzoek verkent recente wetenschappelijke inzichten in bossen als onderling verbonden communicatienetwerken van bomen, planten en schimmels, en zoekt naar methoden om deze openbaringen te vertalen en te communiceren via een artistieke praktijk die gericht is op het vergroten van het bewustzijn en de zorg voor bossen in moeilijkheden. Het project omarmt culturele verschuivingen, weg van de hiërarchie tussen mens en natuur, en wil een radicale luisterpraktijk ontwikkelen die zich afstemt op de onderlinge verbondenheid van bosecologieën, in het verleden, heden en de toekomst.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Eco-Acoustics, Listening as Care, Forest Conversations, Radio Essays
Disciplines:Klimaatsverandering, Plantenecologie, Bosbescherming, Bosbouw en boslandbouw, Postkoloniale studies, Creatief schrijven, Radio, Geluid, Sonische kunsten
Project type:PhD project