< Terug naar vorige pagina

Project

Het gebruik van zelf-evaluatie instrumenten in organisaties: zelf-perceptie of zelfbedrog?

Het project onderzoekt of zelfevaluatie-instrumenten die scholen in het kader van hun interne kwaliteitszorg gebruiken tot een valide en betrouwbaar beeld van de school leiden. Er wordt onderzocht in welke mate de scores bij zelfrapportage aan de hand van zelfevaluatie-instrumenten samenhangen met betrouwbaarheidsbelemmerende kenmerken van de respondent, van de bevragingscontext en van het gebruikte instrument als dusdanig. Daartoe komen een literatuurstudie, een review-studie, secundaire data-analyses, een mixed-methode onderzoek en een survey-onderzoek aan bod.
Datum:1 dec 2013 →  30 nov 2017
Trefwoorden:BETROUWBAARHEID, VALIDITEIT, SCHOOL ZELFEVALUATIE, ZELFEVALUATIE
Disciplines:Psychologische methoden, Mathematische en kwantitatieve methoden, Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen, Sociale theorie en sociologische methoden