< Terug naar vorige pagina

Project

Het immuunsysteem betrekken voor remyelinatie in de hersenen, gebruikmakend van BDNF-producerende "designer" regulerende T cellen.

Multiple sclerosis (MS) is een neurodegeneratieve aandoening van het centraal zenuwstelsel (CZS), gekenmerkt door inflammatoire aanvallen tegen de myeline schede. Er bestaan meer dan 10 therapieën, die zich voornamelijk focussen op immuunmodulatie. Remyelinatie blijft echter een grote onvervulde klinische behoefte in de (progressieve) MS behandeling. Vandaag worden reeds inspanning geleverd om de/remyelinatie mechanismen verder te ontrafelen. In die context lijkt BDNF een interessant eiwit, aangezien het neuroprotectie en (re)myelinatie bevordert. Bovendien werd reeds aangetoond dat BDNF concentraties verlaagd zijn in MS. Hoewel neuronen de belangrijkste bron van BDNF in het CZS zijn, kunnen ook immuuncellen BDNF secreteren, wat de mogelijkheid vergroot dat BDNF de interactie tussen het immuunsysteem en CZS medieert. Onlangs nam het onderzoek naar regulerende T cellen (Treg) toe, gezien hun sleutelrol in MS. Bovendien werd een nieuwe pro-regeneratieve functie van Treg onthuld, gemedieerd door de secretie van factoren die remyelinatie bevorderen. De relatie tussen BDNF, die door immuuncellen tot expressie wordt gebracht, en remyelinatie blijft echter onduidelijk in MS. Daarom zullen we de invloed van door immuuncellen geproduceerde BDNF op remyelinatie verder onderzoeken aan de hand van state-of-the art technieken en patiënten stalen. Onze bevindingen zullen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe strategieën om remyelinatie te verbeteren, voornamelijk voor de behandeling van progressieve MS.
Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:REGENERATIECAPACITEIT
Disciplines:Toegepaste immunologie, Auto-immuniteit, Neurologische en neuromusculaire ziekten